Zespół

Zespół Fundacji tworzą w zdecydowanej większości profesjonalni prawnicy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają osoby i podmioty objęte pomocą Fundacji. W kadrze znajdują się również inne osoby wspierające Fundację i prawników swoimi kompetencjami z innych specjalności niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.

A- A A+
A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl