Zespół

Zespół Fundacji tworzą w zdecydowanej większości profesjonalni prawnicy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają osoby i podmioty objęte pomocą Fundacji. W kadrze znajdują się również inne osoby wspierające Fundację i prawników swoimi kompetencjami z innych specjalności niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.

A- A A+
A A A