O Fundacji

Fundacja Togatus Pro Bono powstała w 2011 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym naszym celem jest wsparcie prawne osób i organizacji pozarządowych, które potrzebują pomocy prawnej a nie mają możliwości finansowych. Fundacja od 2012 roku konsekwentnie realizuje swoją działalność statutową stale wspierając różne grupy oferując bezpłatną pomoc prawną. W ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w której przewidziano lepszy dostęp do informacji prawnej i usług prawniczych. Dzięki temu możliwe stało się objęcie wsparciem prawnym na szeroką skalę osób z różnych grup i środowisk. Wskazać należy, że przyjęte rozwiązania prawne pozwoliły na udzielenie przez Fundację w 2016 roku bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom 33 powiatów. Inicjatywa kontynuowana jest w roku 2017, w którym to bezpłatna pomoc skierowana jest już do dużo liczniejszej grupy z 65 powiatów w całym kraju.

W realizację celu bezpłatnej pomocy prawnej zaangażowanych jest ponad 100 niezależnych podmiotów, radców prawnych, adwokatów i doktorów nauk prawnych, którzy świadczą darmową pomoc prawną na terenie całego kraju. Ponadto, Fundacja ściśle współpracuje z jednostkami sektora publicznego w liczbie 65 oraz ok. 30 szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie konwersacji i prelekcji.

Odbiorcami działań Fundacji są osoby o szczególnym statusie ze względu na wiek, sytuację materialną lub życiową, zasługi czy zagrożenia zewnętrzne. Z działań oferowanych przez Fundację korzystają osoby, które objęte są wsparciem pomocy społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, osoby poniżej 26 roku życia, osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby dotknięte katastrofami / klęskami żywiołowymi.

Nasze działania realizowane są przez prawników współpracujących na stałe z największą kancelarią regionu Warmii i Podlasia założoną i prowadzoną przez mec. Sławomira Trojanowskiego kolejny raz na I miejscu w rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” na terenie Podlasia i Warmii. Nasze wszelkie działania są konsultowane oraz nadzorowane przez wielu specjalistów różnych dziedzin prawa, menedżerów oraz socjologów i politologów.

Ideą, jaka od początku przyświeca naszym działaniom ma na celu podnoszenie świadomości prawa wśród obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, zmniejszaniu barier w dostępie do wiedzy w tym zakresie oraz wsparciu prawnemu organizacji pozarządowych.

Togatus Pro Bono zamierza w najbliższym czasie uruchomić działalność wydawniczą, która w profesjonalny sposób uzupełni akcję edukacyjną. Fundacja dotychczasowe procesy edukacyjne dla osób potrzebujących wiedzy z zakresu prawa realizuje poprzez wydawnictwo – biuletynów, periodyki oraz artykułów edukacyjnych. Na naszej stronie internetowej na bieżąco zamieszczane są artykuły edukacyjne z różnych dziedzin prawa, które dostępne bez ograniczeń.

A- A A+
A A A