Zarząd i Rada Fundacji

mgr Aneta Fasuga – Prezes Zarządu Fundacji Togatus Pro Bono – absolwentka prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

mec. Sławomir Trojanowski – Przewodniczący Rady Fundacji – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Były wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Zasiadał i zasiada jako członek, przewodniczący w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, spółek komunalnych, jak i prywatnych, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Od 2006r. prowadzi Kancelarię Prawa Prywatnego TOGATUS Sławomir Trojanowski w Olsztynie, która w 2016r. została sklasyfikowana w rankingu gazety Rzeczpospolita na I miejscu jako największa w regionie podlasko-warmińsko-mazurskim.

mec. Bogdan Muzyczuk – Członek Rady Fundacji – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 1993 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, a w latach 2001-2014 jego Prezes. W przeszłości arbiter w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz arbiter w komisji prawa autorskiego przy Ministrze Kultury. Członek rady redakcyjnej Kwartalnika Casus. Prowadzi zajęcia z aplikantami radcowskimi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

dr Jacek Janusz Mrozek – Członek Rady Fundacji – prawnik, adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, posiadający trzy stopnie naukowe doktora, w tym stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent studiów podyplomowych: MBA, zarządzania, finansów i rachunkowości, kontroli, nadzoru i audytu oraz stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Aktualnie wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

dr Katarzyna Jaworska – Członek Rady Fundacji – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Posiada tytuł doktora nauk prawnych i pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prawnik w Tucholski Olszewski Kaczyński Kancelaria Radcowsko-Adwokacka s.c. Ukończyła studia podyplomowe Manager Projektu Badawczo-Rozwojowego oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki nauczycielskiej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy oraz zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Anna Bołtowicz – Członek Rady Fundacji – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat zajmuje się prawnymi aspektami egzekucyjnych postępowań bankowych, ubezpieczeniowych i komorniczych. Aktualnie Prezes Zarządu spółki reprezentującej poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskiwanie rekompensat.

A- A A+
A A A