Kontakt

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

tel.: +48 884 938 188
e-mail: fundacja@togatus.pl

nr rach. bank.: 51 1140 2004 0000 3702 7663 7767
nr KRS: 0000403888

A- A A+
A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl