Bezpłatna Pomoc Prawna

Fundacja Togatus Pro Bono udziela wsparcia prawnego dla osób i organizacji pozarządowych, które potrzebują pomocy prawnej a nie mają możliwości finansowych.

Ponadto w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255) prawnicy Fundacji udzielają bezpłatnych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie funkcjonowania Powiatów, z którymi Fundacja zawarła umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania bezpłatnej pomocy prawnej umieszczonymi poniżej.  Znajdą tu Państwo odpowiedzi na większość nurtujących Państwa pytań.

 1.Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

✔️której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
✔️która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
✔️która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
✔️która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
✔️która nie ukończyła 26 lat, lub
✔️która ukończyła 65 lat, lub
✔️która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
✔️która jest w ciąży.

 

2.Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
✔️wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
✔️udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
✔️sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

3.Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie bezpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

✔️prawa pracy,

✔️przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

✔️prawa cywilnego,

✔️spraw karnych,

✔️spraw administracyjnych,

✔️ubezpieczenia społecznego,

✔️spraw rodzinnych,

✔️prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Bezpłatna pomoc prawna NIE obejmuje spraw:

✔️podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
✔️z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
✔️związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

  1. Gdzie muszę się zgłosić, aby otrzymać bezpłatną poradę prawną?

Bezpłatna porada prawna jest udzielana w czasie dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni, w Brusy, w Aleksandrowie Kujawskim, w Grudziądzu, w Brodnicy, w Tucholi, w Żninie, w Toruniu, w Bartoszycach, w Giżycku, w Iławie, w Nidzicy, w Mikołajkach, w Olsztynie, w Olecku, w Augustowie, w Białymstoku, w Sejnach, w Siemiatyczach, w Krapkowicach, w Głubczycach, w Opolu, w Mińsku, w Ciechanowie, w Legionowie, w Makowie Mazowieckim, w Sierpcu, w Węgrowie, w Zwoleniu, w Grójcu, w Siedlcach, w Płońsku, w Garwolinie, w Żyrardowie, w Pruszkowie, w Piotrkowie Trybunalskim, w Łowiczu, w Radomsku, w Goleniowie, w Drawsku, w Świnoujściu, w Wałczu, w Pyrzycach, w Strzelcach Krajańskich, w Słubicach, w Sulęcinie, w Opatowie, w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Zawierciu, w Wodzisławiu, w Jaśle, w Głogowie, w Chodzieży, w Krotoszynie, w Ostrowie Wielkopolskim, w Pile, w Wrocławiu, w Polkowicach.

Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki Togatusa i sprawdzenia: Gdzie? Kiedy? W jakich godzinach? w Twojej najbliższej lokalizacji mieści się punkt bezpłatnej pomocy prawnej w którym dyżuruje prawnik. 😊

 

5.Co powinienem zabrać na bezpłatną poradę prawną?

Na dyżur prawnika należy ze sobą wziąć wszystkie dokumenty w oryginale lub kopii ważne dla sprawy, z którą się przychodzi.  Jest to bardzo ważne do udzielenia rzetelnej porady prawnej przez prawnika. Prawnik nie może zabrać żadnych dokumentów w sprawie.

 

6.Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Przed spotkaniem z prawnikiem warto wypisać sobie wszystkie szczegóły sprawy, z którą się przychodzi. Będzie to pomocne w czasie opisywania problemu prawnikowi. Najlepiej zawczasu przygotuj sobie listę pytań do prawnika, aby usprawnić przebieg spotkania. Prosimy o podanie prawnikowi wszystkich szczegółów sprawy prawnej, nawet jeśli mogłyby one być krępujące. Prawnik jest po to, aby pomóc, a nie aby oceniać. Rozumie sytuację i postara się zrobić wszystko, aby udzielić pomocy. Prosimy odpowiadać mu konkretnie i zgodnie z prawdą. Prosimy o jasne sformułowanie tego, czego oczekują Państwo od naszego prawnika.

 

7.Czy muszę długo czekać na bezpłatną poradę prawną?

 Nie, bezpłatne porady prawne są udzielane na bieżąco w godzinach dyżurowania prawnika.

 

8.Z czego są finansowane darmowe bezpłatne porady prawne?

Nasza pomoc jest finansowana z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

 

 

Zapraszamy do współpracy😊

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl