Kontakt

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

tel.: +48 884 938 188
e-mail: fundacja@togatus.pl

nr rach. bank.: 51 1140 2004 0000 3702 7663 7767
nr KRS: 0000403888

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie w celu umożliwienia odpowiedzi na wiadomość.
 Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, z którą można się skontaktować listownie pod adresem: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, mailowo: fundacja@togatus.pl lub telefonicznie: 884 938 188. Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w celu umożliwienia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres dwóch lat od udzielenia odpowiedzi lub do czasu wycofania zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych np. w celu wsparcia informatycznego. Pani/Pana dane nie będą poddane automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego.

A- A A+
A A A