O Fundacji

Fundacja Togatus Pro Bono powstała w 2011 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym naszym celem jest wsparcie prawne osób i organizacji pozarządowych, które potrzebują pomocy prawnej a nie mają możliwości finansowych. Fundacja od 2012 roku konsekwentnie realizuje swoją działalność statutową stale wspierając różne grupy oferując bezpłatną pomoc prawną. Od 2016 r. w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Fundacja prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W realizację bezpłatnej pomocy prawnej zaangażowani są  radcowie prawni, adwokaci i doktorzy nauk prawnych, świadczący pomoc prawną w Powiatach na terenie całego kraju. Ponadto, Fundacja ściśle współpracuje z placówkami edukacyjnymi prowadząc konwersacje i wykłady.

 

Odbiorcami działań Fundacji są osoby  które nie są w stanie ponieść kosztów profesjonalnej pomocy prawnej  udzielanej na rynku komercyjnym.

Nasze działania realizowane są przez prawników współpracujących na stałe z największą kancelarią regionu Warmii i Podlasia założoną i prowadzoną przez mec. Sławomira Trojanowskiego. Nasze działania są konsultowane oraz nadzorowane przez wielu specjalistów różnych dziedzin prawa, menedżerów oraz socjologów.

Ideą przyświecającą naszym działaniom od początku istnienia Fundacji jest podnoszenie świadomości prawej wśród obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, zmniejszanie barier w dostępie do wiedzy w tym zakresie oraz wsparcie prawne organizacji pozarządowych.

Działania edukacyjne Fundacja realizuje poprzez wydawanie – biuletynów  oraz publikowanie  na stronie Fundacji artykułów edukacyjnych.

A- A A+
A A A