Wykład dr Joanny Juchniewicz nt użyteczności Konstytucji RP w sytuacjach dnia codziennego

Już po raz kolejny dr Joanna Juchniewicz – Prezes Zarządu Fundacji Togatus Pro Bono spotkała się z młodzieżą ZSP nr 2 w Bartoszycach, w ramach projektu Skreśl bierność. Tym razem wykład poświęcony był zagadnieniu zastosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w życiu codziennym. Dr Joanna Juchniewicz przybliżyła słuchaczom problematykę wolności i praw określonych w ustawie zasadniczej, a także rozwiązań gwarantujących dochodzenie przez jednostkę jej praw. Wiele miejsca poświęcono sądownictwu, gwarancjom, jakie formułuje ustawa zasadnicza, służącym zapewnieniu wydawania przez sądy sprawiedliwych wyroków.

Wykład był ostatnim przedsięwzięciem w ramach projektu Skreśl bierność, mamy jednak nadzieję, że nie oznacza to zakończenia współpracy z ZSP nr 2 w Bartoszycach.

Zespół

 

 


A- A A+
A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl