Spotkanie z autorem książki „Ludzie i gady” Mariuszem Sepioło

2 czerwca 2017 w Książnicy Polskiej w Olsztynie odbyła się promocja książki „Ludzie i gady” autorstwa Mariusza Sepioło. Książka stanowi zbiór wywiadów z osadzonymi, strażnikami więziennymi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z pobytem w więzieniu. Publikacja książki stała się jednocześnie przyczyną do debaty, w której udział wzięli oprócz autora książki przedstawiciele służby więziennej, policji oraz w Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Nie zabrakło także ciekawych gości na widowni. Oprócz czytelników Książnicy w spotkaniu uczestniczyli członkowie kół naukowych UWM, emerytowani strażnicy więzienni, w tym Pan ppłk. dr. Adam Marzewski, wieloletni dyrektor zakładu karnego w Iławie. Miło nam, iż na zaproszenie Książnicy Polskiej w debacie wśród prelegentów zasiadł także przedstawiciel Fundacji Togatus Pro Bono Michał Pietrzak. Poruszał on kwestię wpływu bezczynności więziennej na pogłębianie demoralizacji skazanych, opisał proces zaniku kultury więziennej tzw. „grypsery”, wpływ statusu skazanego na wolności na życie w więzieniu oraz opisał formy „wolnego rynku” mające miejsce w zakładach karnych. Debata zakończyła się szeregiem pytań ze strony słuchaczy oraz wymianą myśli  zainteresowanych osób1w kuluarach.

Autor: Anna Monika Kowalska

 

 


A- A A+
A A A