Prezes Zarządu w audycji “Dobro Czyń”

Fundacja Togatus Pro Bono działa od 2012 roku. Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej i organizacjom pozarządowym. Obsługujemy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego i mediacji na terenie całego kraju! Pomocy prawnej udzielają radcowie prawni, adwokaci, doradcy obywatelscy i mediatorzy.

Aneta Fasuga, prezes zarządu Fundacja Togatus PRO BONO, w prowadzonej audycji “Dobro Czyń” przez Radio Olsztyn, opowiada szerzej o prowadzonych działaniach przez Fundację.A- A A+
A A A