POWIAT ZAWIERCIAŃSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Zawierciańskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Zawierciański i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Zawierciańskiego.


Lokalizacja punktu:

Żarnowiecka 46a,
42-436 Pilica
woj. śląskie

Dni i godziny pracy punktu:

Poniedziałek, Czwartek: godz. 7:00 – 11:00
Wtorek, Środa, Piątek: godz. 11.00 – 15.00


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Anna Golus

A- A A+
A A A