POWIAT STASZOWSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Staszowskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Staszowski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Staszowskiego.


Lokalizacja punktu:

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Wolności 18
Osiek 28-221

ŚRODA, PIĄTEK:
Urząd Gminy w Bogorii 
ul. Kolejowa 24
28-210 Bogoria

WTOREK:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach
ul. Szkolna 1
28-236 Rytwiany

woj. świętokrzyskie

Dni i godziny pracy punktu:

Poniedziałek – Piątek: godz. 8.00 – 12.00


Telefon Kontaktowy:

15 8665063 – godz. 7:00 – 15:00


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Paweł Ciepiela
Radca Prawny Tobiasz Stefaniec

A- A A+
A A A