Pomoc Prawna i Szkolenia dla Organizacji Pozarządowych

Fundacja i jej prawnicy w ramach działalności statutowej i zawodowej wspierają swoimi kompetencjami organizacje pozarządowe, których działalność nie jest nakierowana na osiągnie zysku. W ramach pomocy udzielamy konsultacji i porad prawnych, a także w miarę możliwości reprezentujemy przed sądami i organami administracji. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia z zakresu wybranych dziedzin prawa, które prowadzą kompetentni prawnicy Fundacji. Zapraszamy do współpracy wszelkie organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe.

A- A A+
A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl