Polityka prywatności serwisu internetowego www.fundacja.togatus.pl

I. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.fundacja.togatus.pl z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1,10-544 Olsztyn, zwana dalej Fundacją.
 2. Fundacja jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
  • podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
  • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

II. Dane w formularzu

 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
  • do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail.
   Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z korzystania z serwisu Newsletteru, w tym również rezygnację z zapisania się na tę usługę.
 4. Zapisując się do Newsletteru w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. DZ. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.).
 5. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 6. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto Fundacja informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

A- A A+
A A A