Ogłoszenie! Poszukujemy do współpracy!

Poszukujemy do współpracy!


Kto ?

  • doradca obywatelski
  • radca prawny/adwokat
  • mediator
  • aplikant

Gdzie ?

  • cała Polska

Kiedy ?

  • rok 2021 – obsługa punktu od 2-5 dni w tygodniu, 4 godz. dziennie

W jakim zakresie ?

  • udzielania poradnictwa prawnego/obywatelskiego i mediacji, na punktach NPP/NPO

Zlecający Fundacja Togatus Pro Bono


Zapytania dotyczące współpracy proszę kierować na mail:

konkursy.togatus@gmail.com


W treści maila proszę wskazać województwo oraz powiat/miasto, na terenie którego mogliby Państwo obsługiwać punkt NPP/NPOKlauzula dotycząca ochrony danych osobowych


1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, tel.: 884 938 188

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Fundacji Togatus Pro Bono: Grzegorz Szajerka grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rekrutacji kadry i realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ustawie z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest realizacja działań statutowych Fundacji Togatus Pro Bono (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

5. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych oraz w celu obrony i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia współpracy. Brak podania danych będzie wiązał się z niemożliwością podjęcia współpracy.

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

8. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.

9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.

10. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).A- A A+
A A A