Konwersatoria prawne w Siedlcach!

W dniach 24 i 28 listopada odbyły się konwersatoria prawne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Zajęcia poprowadziły p. mec. Justyna Wasiak oraz p. Zofia Gałązka współpracujące z Fundacją Togatus Pro Bono. Spotkanie z naszymi prawnikami przybliżyły młodzieży zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za czyny niedozwolone, kwestie związane z wykonywaniem zawodu prawnika, a także zasady funkcjonowania sądów.

Zespół Fundacji Togatus Pro Bono


A- A A+
A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl