Konferencja Nieodpłatna pomoc prawna – założenia a praktyka.

20 czerwca 2017 r. przedstawiciele Fundacji Togatus Pro Bono – radca prawny Sławomir Trojanowski oraz pani Katarzyna Kamieniecka uczestniczyli w konferencji „Nieodpłatna pomoc prawna – założenia a praktyka. Doświadczenia po ponadrocznym okresie funkcjonowania systemu”. Konferencja została zorganizowana przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Opolu, zaś obrady miały miejsce w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie. Celem, jaki postawili przed sobą organizatorzy konferencji była ocena skuteczności programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Podczas trzech paneli poruszane były kwestie związane z dostępnością do nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście gwarancji konstytucyjnego prawa do sądu, darmowymi poradami prawnymi udzielanymi m.in. w ramach działających przy wydziałach prawa uniwersyteckich poradni prawnych, a także oceną obowiązującego systemu udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Podczas dyskusji zwracano uwagę na konieczność dokonania zmian w obowiązującym systemie, które skutkowałyby lepszym wykorzystaniem środków publicznych, a także w większym stopniu gwarantowały obywatelom dostęp do pomocy ze strony wyspecjalizowanych prawników.

Zespół Fundacji.


A- A A+
A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl