Komunikat – zdalna pomoc prawna

UWAGA!!!Ogłoszenie w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19


KOMUNIKAT Ministerstwa Sprawiedliwości, w związku z zagrożeniem COVID-19


>> https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ … <<


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),


Informujemy o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 


Tymczasowo stacjonarne działanie punktów NPP/NPO zostaje zawieszone.


W okresie zawieszenia nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach polegać będzie na udzielaniu porad przez telefon, mail lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.   


Aby uzyskać pomoc prawną lub poradę obywatelską osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).


>> Wniosek do pobrania <<


Informacje o tym, jak uzyskać nieodpłatną poradę prawną w sposób zdalny w poszczególnych punktach znajdziecie Państwo przy pomocy poniższych linków. 


Powiat Toruńskihttps://www.bip.powiattorunski.pl/7928,nieodplatna-pomoc-prawna
Miasto Toruńhttps://www.bip.torun.pl/cms.php?Kod=1189
Powiat Działdowskihttp://powiatdzialdowski.pl/ogloszenie-starosty-dzialdowskiego-z-dn-18-marca-2020-r/
Powiat Węgorzewskihttp://www.bip.powiatwegorzewski.pl/10004/Nieodplatna_pomoc_prawna/
Powiat Piskihttp://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=10439
Powiat Grudziądzkihttps://www.powiatgrudziadzki.pl/305,nieodplatna-pomoc-prawna?tresc=9064
Powiat Myszkowskihttp://www.powiatmyszkowski.pl/aktualnosci/3506/korzystanie-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-poradnictwa-obywatelskiego
Miasto Mysłowice http://myslowice.pl/page/1117,komunikaty-i-ogloszenia.html?offset=20&id=3474
Miasto Świnoujściehttp://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/534/nieodplatna-pomoc-prawna
Powiat Drawskihttp://bip.powiatdrawski.pl/strony/menu/128.dhtml
Powiat Wałeckihttps://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/103.dhtml
Powiat Białogardzkihttp://bip.powiat-bialogard.pl/index.php?id=252567
Powiat Pyrzyckihttp://www.pyrzyce.pl/asp/Informacje,Grupa_1,Nieodplatna_Pomoc_Prawna,265
Powiat Świdwińskihttps://www.powiatswidwinski.pl/index.php/pl/2-uncategorised/1370-komunikat-o-dzialalnosci-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-prawnego-na-terenie-powiatu-swidwinskiego
Miasto Łódź https://www.lckm.uml.lodz.pl/ArtykulyBazyWiedzy/Udzielanie%20nieodplatnej%20pomocy%20prawnej.aspx
Powiat Mińskihttp://powiatminski.pl/strona-87-nieodplatna_pomoc_prawna.html
Powiat Garwolińskihttp://garwolin-starostwo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4227:funkcjonowanie-nieodplatnej-pomocy-praw&catid=174:aktualnosci&Itemid=714
Powiat Ostrowskihttp://www.powiatostrowmaz.pl/479-prezentacjaaktualnosci-91609.htm
Powiat Węgrowski https://powiatwegrowski.pl/aktualnosci/zmiany-w-obsludze-punktu-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego.6595/
Powiat Warszawski Zach.https://www.pwz.pl/2256,1,1,informacja-powiatowego-rzecznika-konsumentow,czytaj-wiecej.html
Miasto Siedlce https://siedlce.pl/aktualnosci/2020/aktualnosci-03-2020/informacja-dotyczaca-udzielania-porad-prawnych-na-odleglosc#nav
Powiat Płockihttp://bip.powiat-plock.pl/cms/6352/nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne_poradnictwo_obywatelskie_
Powiat Ostrołęcki https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/159/7777/informacja-dotyczaca-ograniczenia-osobistych-wizyt-w-punktach-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-mediacji-na-terenie-miasta-ostroleki
Powiat Kozienickihttp://www.kozienice.pl/aktualnosc-5-630-komunikat_starostwa_powiatowego_w.html
Powiat Grodziskihttp://www.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=ogloszenia&opt=pokaz&id=141
Powiat Płońskihttps://powiat-plonski.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/informacja-starosty-plonskiego-w-sprawie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego.html
Miasto Opolehttps://www.bip.um.opole.pl/?id=40651
Powiat Oleskihttp://bip.powiatoleski.pl/3272/komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html
Powiat kędzierzyńsko-kozielskihttps://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9297/nieodplatna-pomoc-prawna-przez-internet-i-telefon.html
Powiat Głubczyckihttp://bip.powiatglubczycki.pl/3358/nieodplatna-pomoc-prawna-w-okresie-zagrozenia-koronowirusem.html
Powiat Krapkowickihttp://bip.powiatkrapkowicki.pl/1694/nieodplatna-pomoc-prawna.html


A- A A+
A A A