Zarząd Fundacji:

Prezes - dr Joanna Juchniewicz - dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Cele fundacji:

 1. Propagowanie państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego,
 2. Popularyzacja wiedzy prawnej,
 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym pomoc prawna organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom non profit,
 5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 6. Wsparcie osób objętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem,
 7. Monitoring i kontrola stanowienia prawa,
 8. Monitoring i kontrola funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 9. Monitoring i kontrola funkcjonowania organów administracji publicznej,
 10. monitoring i kontrola prawidłowości stosowania prawa przez podmioty publiczne,
 11. Monitoring i kontrola prawidłowości oraz racjonalności wydatkowania środków publicznych,
 12. Inicjatywy edukacyjne, artystyczne, badawcze i wydawnicze.


FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
e-mail: fundacja@togatus.pl
www.fundacja.togatus.pl

Wyświetl większą mapę
Realizacja: Michał Mazur