Wybory – gdzie zagłosować?

13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród zgłoszonych kandydatów będziemy wybierali 460 posłów oraz 100 senatorów. Głosować mogą obywatele polscy, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy najpóźniej 13 października 2019 r. ukończą 18 lat. Mimo spełnienia wskazanych warunków (18 lat i obywatelstwo polskie) nie będą mogły głosować osoby, które są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.

Co do zasady głosujemy w miejscu naszego zamieszkania, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej (najczęściej w miejscu znanym mieszkańcom danej okolicy np. szkołach, urzędach, domach kultury). Przed wyborami w miejscach ogłoszeń udostępniane jest Obwieszczenie zawierające nr obwodu, ulice przypisane do tego obwodu i siedzibę obwodowej komisji wyborczej i w ten sposób możemy sprawdzić gdzie dokładnie musimy się udać aby zagłosować. Lokale wyborcze otwarte są od godz. 7 do 21. Musimy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie naszej tożsamości.

Co w przypadku, gdy w dniu wyborów nie będziemy przebywali w miejscu naszego zamieszkania?

Jeżeli wiemy, że w dniu wyborów będziemy przebywali w innym niż miejsce naszego zamieszkania miejscu, możemy dopisać się do spisu wyborców. W tym celu należy złożyć we właściwym urzędzie gminy pisemny wniosek (wskazując obwód do głosowania, w którym wyborca chce głosować) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów czyli najpóźniej 8 października 2019 r., należy również wskazać obwód do głosowania

Wiedząc, że będziemy przebywali w dniu głosowania poza miejscem zamieszania możemy również wystąpić o zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnym obwodzie do głosowania na terenie kraju. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy swojego zamieszkania pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Na podstawie zaświadczenia do głosowania możemy w dniu wyborów zagłosować w dowolnym miejscu. Pamiętajmy aby zabrać ze sobą do lokalu wyborczego dokument stwierdzający tożsamość oraz uzyskane zaświadczenie.

Autor: dr Joanna Juchniewicz


A- A A+
A A A