WIDEO PORADA PRAWNA

W celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Koordynator fundacji skontaktuje się z Tobą celem potwierdzenia terminu wideo porady.

Na podany adres mail, przesłane zostanie zaproszenie do wirtualnego pokoju prawnika. Aby połączyć się z prawnikiem wystarczy kliknąć w link, podany w wysłanej do Ciebie wiadomości mailowej. Link będzie aktywny, tylko w czasie umówionego spotkania.

Spotkanie on-line z prawnikiem trwa 45 min.

Uwaga ! Nie musisz instalować żadnego programu. Przed rozpoczęciem wideo spotkania sprawdź, czy masz włączony mikrofon oraz kamerkę w ustawieniach komputera. Pamiętaj także o dobrej jakości dostępu do połączenia internetowego.

Po uzyskaniu porady prosimy o wypełnienie ankiety na temat jakości udzielonej porady https://fundacja.togatus.pl/ankieta/.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kliknij

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, tel.: 884 938 188

2.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub pisemnie na adres: Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

4.

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, jednakże konieczne do celów umówienia terminu wideo porady bądź udzielenia jej w formie mailowej.

5.

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
    prawo do usunięcia danych,
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane

7.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

8.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu.

A- A A+
A A A