Termin wykonania czynności prawnych

Każdy z nas związany jest w życiu terminami na wykonanie jakiejś czynności np. uregulowanie rachunku za telefon. Niedotrzymywanie tych terminów wiąże się z różnymi konsekwencjami takimi jak m.in.  naliczanie odsetek za opóźnienie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w przypadku, gdy koniec terminu na wykonanie czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (np. niedziela, święto państwowe), to termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Dlatego też trzeba pamiętać – jeżeli termin  złożenie pisma do Sądu czy dokonania innej czynności prawnej przypadnie na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, to zostanie on wydłużony do poniedziałku albo do następnego dnia przypadającego po dniu ustawowo wolnym od pracy nie będącego sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy. Wykonanie czynności w tym dniu nie poniesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

 

Autor: Lidia Makarewicz


A- A A+
A A A