Rozliczenie wygranej w loterii – czy zapłacimy podatek?

1. Podatek od wygranej

Każdemu marzy się szczęśliwa sytuacja jak wygrana w lotto, kasynie lub chociaż nagroda w jakimś konkursie. Najczęściej są to korzyści w formie pieniężnej, lecz zdarzają się również w formie rzeczowej. Forma nie ma znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku od wygranej.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje takich pojęć jak nagroda, konkurs, loteria. Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa PIT, podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Dotyczy to zarówno zysków uzyskanych w Polsce, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jest to stały procent, który ułatwia policzenie podatku, nawet samodzielnie. W przypadku otrzymania nagrody w loterii lub konkursie fantowym, np. auta, drogiego sprzętu, organizator konkursu ma obowiązek podać dokładnie, ile warta jest dana rzecz, aby było możliwe odprowadzenie podatku.

Podstawą opodatkowania jest przychód w postaci uzyskanej nagrody czy wygranej. Przychód nie jest pomniejszany o koszty uzyskania. Za względu na specyfikę konkursów i gier koszty jego uzyskania w wielu przypadkach nie będą występowały.

W momencie gdy podatnik zdecyduje się na sprzedaż nagrody rzeczowej, należy mieć na uwadze regulację określoną w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, jeżeli następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.  Dopiero po upływie tego terminu, możliwe jest dokonanie sprzedaży otrzymanej nagrody rzeczowej bez podatku. W przypadku kiedy nagrodą jest nieruchomość, termin jest dłuższy i wynosi 5 lat.

2. Zwolnienia od podatku

Ustawodawca przewidział zwolnienia w granicach limitów od zapłaty podatku dochodowego w przypadku wygranych w różnego rodzaju loteriach i konkursach:

  1. wygrana do kwoty 2280 zł – w przypadku gier liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych;
  2. wygrana w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe – urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  3. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

3. Płatnik podatku

Zwycięzcy loterii, konkursów lub zakładów bukmacherskich chcieliby z pewnością, żeby zapłacenie podatku nie leżało po ich stronie. Niestety, podatek od wygranej jest obciążeniem dla tej osoby, która tę nagrodę dostała. Jednak nie oznacza to, że druga strona jest całkowicie wolna od jakichkolwiek zobowiązań. Podatek obciąża zwycięzcę, jednak rozliczenie podatku przypada na organizatora loterii, konkursu, promocji.

Organizator przekazuje odpowiednią kwotę do Urzędu Skarbowego.

4. Wygrana w kasynie

Wygrana w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe nie są w ogóle opodatkowane. Nie ma znaczenia nawet wygrana kwota. W takim przypadku najlepiej jest posiadać dowód w postaci dokumentu, że dane środki finansowe pochodzą z wygranych z powyższych gier. Takim dowodem może być np. zaświadczenie o wygranej z kasyna. Aby wygrana była zwolniona z podatku, gra musi zostać urządzana i prowadzona przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych.

5. Wygrane w Lotto

Kwoty wygrane w totolotka podlegają opodatkowaniu, jeżeli jednorazowa wygrana przekracza 2280 zł. Wtedy należy uiścić podatek w wysokości 10% całej wygranej. Podatek ten jest pobierany przez organizatora, czyli wygrywający „do ręki” dostanie wygraną pomniejszoną o 10%.

6. Wygrane w konkursach w mediach

Wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza 1000 zł. Gdy nasza wygrana przekroczy tę wartość, to musimy zapłacić podatek w wysokości 10% całej wygranej. Powyższe zasady odnoszą się również do konkursów z dziedzin nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – nawet jeśli nie są organizowane przez mass media oraz do nagród ze sprzedaży premiowej.

7. Wygrane w konkursach internetowych

Aby ustalić, czy wygrane w konkursach internetowych są zwolnione z podatku do limitu 1000 zł, należy odpowiedzieć na pytanie, czy Internet należy do grupy mass mediów. Niezaprzeczalnie Internet jest środkiem masowego przekazu, jednak nie jest on wymieniony w przepisach dotyczących zwolnienia z podatku. Wymienione są w ustawie wyłącznie: prasa, telewizja, radio. Jednak jak wskazuje Encyklopedia PWN środki masowego przekazu to “urządzenia i instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”, a zatem Internet należy do mass mediów.

8. Podsumowanie

Zdobywanie nagród jest osiągnięciem korzyści majątkowych, a więc podatek od wygranej zazwyczaj musi zostać zapłacony. W artykule został przedstawiony pewien zakres wykluczeń, o którym dobrze wiedzieć.Podatnik nie musi martwić się formalnościami, ponieważ to nie on rozlicza się z fiskusem.Obowiązek ten ciąży na organizatorze konkursu, loterii, czy innej gry. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy wygrana dotyczy konkursu mającego miejsce poza Polską. W przypadku wydarzeń zagranicznych może istnieć konieczność samodzielnego uregulowania należności do urzędu skarbowego. Podatek od wygranej w innym kraju może być niższy lub wyższy od tego obowiązującego w Polsce.
A- A A+
A A A