POWIAT WAŁECKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Wałęckim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2022, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Wałecki.


Harmonogram

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 67 250 84 29 albo przez stronę Internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku w następujących lokalizacjach i godzinach:

Budynek Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pomieszczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu)


Dzień Godzina Punkt
Poniedziałek 9.30 -13.30 NPP
Wtorek 9.30 -13.30 NPP/NPO
Środa 9.30 -13.30 NPP
Czwartek 14:00-18:00 NPP
Piątek 9.30 -13.30 NPP

Dyżur NPO – odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

A- A A+
A A A