POWIAT PRUSZKOWSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Pruszkowskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2023, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Pruszkowski.


Zapisy


Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl


Harmonogram


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


Piastów, ul. Namysłowskiego 11 Raszyn, ul. Poniatowskiego 20
Poniedziałek – godz. 08:00-12:00 Poniedziałek – godz. 9:00-13:00
Wtorek – godz. 10:00 -14:00 Wtorek – godz. 12:00-16:00
Środa – godz. 08:00-12:00 Środa – godz. 10:00-14:00
Czwartek – godz. 10:00 -14:00 Czwartek – godz. 10:00-14:00
Piątek – godz. 08:00-12:00 Piątek – godz. 14:00-18:00

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO


Pruszków, ul. Drzymały 19/21 Brwinów, ul. Turystyczna 4
Poniedziałek – godz. 15:00-19:00 Poniedziałek – godz. 10:00-14:00
Wtorek – godz. 9:00-13:00 Wtorek – godz. 14:00-18:00
Środa – godz. 15:00-19:00 Środa – godz. 10:00-14:00
Czwartek – godz. 9:00-13:00 Czwartek – godz. 14:00-18:00
Piątek – godz. 15:00-19:00 Piątek – godz. 10:00-14:00

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

BIULETYNY

A- A A+
A A A