POWIAT OSTROŁĘCKI
Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Ostrołęckim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2023, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Ostrołęcki.


Zapisy


Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 731 407 207

lub mailowo: npp@powiatostrolecki.pl

lub elektronicznie: https://np.ms.gov.pl/.


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Dulczewskiego 1A


Dzień Godzina
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00


PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu , ul. Plac Wolności 61


Dzień Godzina
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

A- A A+
A A A