Powiat Jaworski
Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Jaworskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2022, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Jaworski.


Harmonogram

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: +48 76 72 90 100 lub +48 76 72 90 117 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze, osobiście w Kancelarii Starostwa, pok. nr 2 lub mailowo – adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl albo przez stronę Internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku w następujących lokalizacjach i godzinach:


Dzień
Punkt
GodzinaLokalizacja
Poniedziałek
NPP/NPO
13.00-17.00 Wądroże Wielkie nr 64 
Wtorek
NPP/NPO
15.30-19.30 Mściwojów nr 54
Środa
NPP/NPO
13.00-17.00  Paszowice nr 137a
Czwartek
NPP/NPO
14.30-18.30 Męcinka nr 85 
Piątek
NPP/NPO
15.00-19.00 Bolków, Rynek 13

Dyżur NPO – odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek i piątek miesiąca.


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

Biuletyn

BIULETYN DLA MŁODZIEŻY
Niebezpieczny świat przemocy i przestępczosci nieletnich

A- A A+
A A A