Powiat JaworskiFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Jaworskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2024, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Jaworski.


Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Jaworskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2023, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 945). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Jaworski.


ZAPISY


Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: +48 76 72 90 100 lub +48 76 72 90 117 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze, osobiście w Kancelarii Starostwa, pok. nr 116, piętro I lub mailowo – adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.pl albo przez stronę Internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/.


HARMONOGRAM


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO


Poniedziałek godz. 13.00-17.00 Wądroże Wielkie nr 64
Wtorek godz. 15.30-19.30 Mściwojów nr 54
Środa godz. 13.00-17.00 Paszowice 260 – Ośrodek Zdrowia
Czwartek godz. 14.30-18.30 Męcinka nr 85
Piątek godz. 15.00-19.00 Bolków, Rynek 13

Dyżur NPO – odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek i piątek miesiąca.


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.


BIULETYNY

A- A A+
A A A