Odpowiedzialność za długi małżonka (wideo)

Czy żona jest odpowiadzialna za długi męża, a mąż za długi żony?

Coraz więcej osób zadaje sobie takie pytanie, nie tylko chodzi tutaj o osoby będące w związkach małżeńskich, ale również inne podmioty jak np. wierzyciele. Odpowiedzina to pytanie udzieli Państwu mec. Marta Wilkońska-Żuralska w wykładzie pt. ,,Odpowiedzialność za długi małżonka”.


A- A A+
A A A