MIASTO OSTROŁĘKA
Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Miastem Ostrołęka realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2023, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków otrzymanych od Miasta Ostrołęki.


Zapisy


Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (29) 765 42 78.


Harmonogram


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSSKIEGO


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, pok. 6


DzieńGodzinaPunkt
Poniedziałek13:00-17:00NPP
Wtorek13:00-17:00 NPP
Środa13:00-17:00 NPP
Czwartek13:00-17:00 NPP
Piątek13:00-17:00 NPO

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

BIULETYNY

A- A A+
A A A