MIASTO MYSŁOWICEFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Miastem Mysłowice realizuje zadanie publiczne tj. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2023, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Miasto Mysłowice.


ZAPISY


Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zarejestrować się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub zapisać się samodzielnie na pośrednictwem strony internetowej: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc


HARMONOGRAM


PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO


Poniedziałek 10:00 – 14:00 Szkoła Podstawowa nr 13,
ul. Ks. Kard A. Hlonda 14, Mysłowice
Dyżur specjalistyczny: prawo rodzinne i opiekuńcze
Wtorek 10:00 – 14:00 Szkoła Podstawowa nr 13,
ul. Ks. Kard A. Hlonda 14, Mysłowice
 
Środa 10:00 – 14:00 Szkoła Podstawowa nr 13,
ul. Ks. Kard A. Hlonda 14, Mysłowice
Dyżur specjalistyczny:  prawa konsumenckiego i upadłościowego,
Czwartek 10:00 – 14:00 Szkoła Podstawowa nr 13,
ul. Ks. Kard A. Hlonda 14, Mysłowice
 
Piątek 10:00 – 14:00 Szkoła Podstawowa nr 13,
ul. Ks. Kard A. Hlonda 14, Mysłowice
Dyżur specjalistyczny: – poradnictwa z zakresu spraw mieszkaniowych

BIULETYNY

A- A A+
A A A