Kto ma prawo do Twoich zdjęć publikowanych na Facebooku lub Instagramie?

Wielokrotnie zdarza się nam publikować na Facebooku lub Instagramie wykonane przez siebie zdjęcia. Pojawia się wobec tego wątpliwość kto może rościć sobie prawa do tych materiałów? Ty – jako użytkownik czy też portal, na którym publikujesz fotografie?

 

Należy zaznaczyć, że wszystko to, co tworzysz samodzielnie, a następnie udostępniasz w mediach społecznościowych, nadal pozostaje Twoje. Wobec tego nie jest prawdą, iż użytkownik dodając zdjęcie przenosi prawa autorskie do tego materiału na Facebooka lub Instagrama. Zgodnie z prawem autorskim dla takiego przeniesienia konieczna jest forma pisemna. Akceptacja regulaminu w trakcie zakładania konta nie jest umową w formie pisemnej. Zatem to użytkownikowi przysługują prawa autorskie, nawet gdy wrzuci swoją twórczość do mediów społecznościowych. Należy podkreślić, że aby korzystać z tej ochrony nie trzeba udostępniać na swojej „tablicy” żadnego oświadczenia w tym celu czy też „łańcuszka”. Był okres kiedy użytkownicy publikowali „łańcuszki” oraz oświadczenia, w których wskazywali, że nie przenoszą praw autorskich do publikowanych zdjęć na Facebook. Działania te były zbędne oraz wprowadzające w błąd, bowiem taka ochrona przysługuje z mocy prawa, bez konieczności publikacji jakichkolwiek oświadczeń.

 

Portale społecznościowe mogą korzystać z  materiałów użytkowników na podstawie ich zgody, do udzielenia której nie jest wymagana forma pisemna. Użytkownicy udzielają takiej zgody w momencie akceptacji regulaminu portali, przy rejestracji swojego konta. W regulaminie każdego serwisu społecznościowego znajduje się postanowienie o udzieleniu portalowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie treści użytkownika w ramach serwisu i w związku z nim.

W regulaminie Facebooka wygląda to tak:

Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w naszych Produktach lub w powiązaniu z nimi, użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywanie praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na Facebooku, użytkownik daje nam pozwolenie na przechowywanie, zwielokrotnianie i udostępnianie go innym podmiotom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis lub inne Produkty firmy Meta. Niniejsza licencja wygaśnie wraz z usunięciem treści użytkownika z naszych systemów.

Podobnie to wygląda na Instagramie:

Nie rościmy sobie praw własności do treści użytkownika; jednakże udziela nam on licencji na ich używanie. Nie rościmy sobie praw do treści użytkownika publikowanych w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym miejscu. Aby świadczyć Usługę potrzebujemy jednak od użytkownika określonych pozwoleń (zwanych „licencją”). Z kolei w przypadku udostępniania, publikacji lub wysyłania treści objętych prawami własności intelektualnej (np. zdjęć czy filmów) w naszym serwisie lub w powiązaniu z nim użytkownik przyznaje nam niewyłączną, bezpłatną, przenaszalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie utworów zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Niniejsza licencja wygaśnie wraz z usunięciem treści użytkownika z naszych systemów. Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając swoje konto. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania przez nas informacji oraz sposobów kontrolowania lub usuwania treści przez użytkownika zawierają

Wobec tego serwisy społecznościowe nie nabywają praw autorskich do materiałów publikowanych przez użytkowników, ale opierają się na licencjach. Ta licencja jest potrzebna, by treści użytkowników mogły być dostępne w serwisie. Administrator musi mieć podstawę prawną dla rozpowszechniania twórczości użytkownika na swoim portalu. W praktyce udzielona serwisom społecznościowym licencja sprowadza się przede wszystkim do prezentowania, przechowywania, przesyłania zdjęć w ramach danego serwisu.

W sytuacji gdy użytkownikowi nie odpowiada udzielona portalowi licencja bądź jej warunki ma dwie możliwości. Usunąć konto na portalu bądź usunąć zamieszczone materiały. Ponownie należy podkreślić, iż zamieszczanie na „tablicy” oświadczeń na temat braku chęci udzielenia licencji portalowi lub jej zakresu nic nie zmieni. Serwis społecznościowy nie będzie przejmował się „łańcuszkiem” zamieszczonym na tablicy, jeżeli użytkownik zaakceptował w toku rejestracji regulamin, który opisuje zasady korzystania z zamieszczanych treści. Warto być świadomym tego, że serwisy korzystają z naszych treści w oparciu o licencję, której im udzielamy.

Autor: aplikant radcowski Wiktoria Lach

A- A A+
A A A