Jak oddać ważny głos w wyborach ?

W dniu wyborów lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do godziny 21.  Głosujemy w tzw. lokalach wyborczych – siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Stawiając się w lokalu wyborczym musimy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający potwierdzić naszą tożsamość.

Swój głos możemy oddać jedynie na urzędowej karcie do głosowania, na której znajdują się nazwiska wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat. Pamiętajmy, że wyborca dysponuje tylko jednym głosem, co oznacza, że możemy dokonać wyboru tylko jednego kandydata. Wyboru dokonujemy stawiając znak „X” czyli dwie przecinające się linie w kwadracie umieszczonym przy nazwisku kandydata. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. Taki głos będzie ważny.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się w głosowaniu tajnym. Po otrzymaniu karty do głosowania udajemy się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającego tajność głosowania czyli takiego, w którym możemy w sposób nieskrępowany zapoznać się z kartą do głosowania i wypełnić ją w sposób niewidoczny dla innych osób. Po wypełnieniu karty powinniśmy wrzucić ją do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Pamiętajmy! Nie można wynosić karty do głosowania z lokalu wyborczego.

Autor: dr Joanna Juchniewicz


A- A A+
A A A