Rozwód a zmiana nazwiska

W czasie trwania małżeństwa, małżonkowie często noszą wspólne nazwisko,  będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Zdarzają się także sytuacje, iż jeden z małżonków albo oboje łączą swoje nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka. Po ustaniu małżeństwa byli małżonkowie przeważnie pozostają przy dotychczas noszonym nazwisku, często nie wiedzą jednak, iż po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 682) przyznaje rozwiedzionemu małżonkowi prawo powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone osobiście i tylko przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie musi zostać złożone w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia tego oświadczenia, a Sąd rozwodowy nie może postanowić o zmianie nazwiska w wyroku rozwodowym.

Podkreślić trzeba, że w sytuacji upływu trzymiesięcznego terminu do powrotu do poprzedniego nazwiska, rozwiedziony małżonek może dochodzić zmiany nazwiska w postępowaniu administracyjnym na zasadach ogólnych, jako ważne względy uzasadniające zmianę nazwiska podając w pierwszym rzędzie okoliczność rozwodu i wolę powrotu do dawnego nazwiska.

Autor: Lidia Makarewicz


A- A A+
A A A

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl