POWIAT WAŁECKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatu Wałeckiego realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. 2019 póz.294). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Starostwo Powiatu Wałeckiego.


Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Lokalizacja:

Budynek B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pomieszczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu)

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 67 250 84 29


Dzień Godzina
Poniedziałek 9.30 -13.30
Wtorek 9.30 -13.30
Środa 9.30 -13.30
Czwartek 14:00-18:00
Piątek 9.30 -13.30


Dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

radca prawny/doradca obywatelski Krzysztof Bednarz

radca prawny Tomasz Iżyk

radca prawny Mateusz Nowaczyk

aplikant radcowski/ doradca obywatelski Lucjan Łukomski


A- A A+
A A A