POWIAT ŁASKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Łaskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2021, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Łaski.

Harmonogram

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić telefonicznie pod nr tel. (43) 675 68 00.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku w następujących lokalizacjach i godzinach:

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną porady prawne odbywają się w trybie zdalnym – do odwołania.


DzieńGodzinyLokalizacjaPunkt
Poniedziałek16.00-20.00Gminny Ośrodek Kultury
w Widawie, Mickiewicza 3,
98-170 Widawa
NPP
Wtorek08.00-12.00Urząd Gminy w Buczku,
Główna 20, 98-113 Buczek
NPP
Środa 08.00-12.00 Urząd Gminy
w Sędziejowicach, Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice
NPO
Czwartek16.00-20.00Gminny Ośrodek Kultury
w Widawie, Mickiewicza 3,
98-170 Widawa
NPP
Piątek 08.00-12.00 Urząd Gminy w Buczku,
Główna 20, 98-113 Buczek
NPP

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

A- A A+
A A A