Edukacja Prawna z Togatusem

Bezpieczeństwo w sieci a ochrona danych osobowych w życiu codziennym

16 września 2017 roku w Poliklinice MSWiA w Olsztynie odbyła się „Akcja Mammograficzna” dla Pań w wieku 50-69 lat. „Dbamy o wasze zdrowie” to dewiza, którą od 1945 roku kieruje się Poliklinika MSWiA w Olsztynie. Program akcji obejmował konsultacje ze specjalistami, badania specjalistyczne oraz wykłady o zdrowym życiu, a także o tym jak nie dać się nabrać fałszerzom. Wśród prelegentów był także Przewodniczący Rady Fundacji Togatus Pro Bono radca prawny, właściciel Kancelarii Prawa Prywatnego Togatus – Sławomir Trojanowski.  W swoim wystąpieniu mec. Sławomir Trojanowski poruszył ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz ochrony danych osobowych w życiu codziennym. W szczególności mec. S. Trojanowski zwrócił uwagę na ochronę danych osobowych, zawieranie umów przez Internet i telefon oraz profilaktykę prawną w życiu codziennym.

Mecenas Sławomir Trojanowski wskazał na konieczność szybkiego reagowania i zachowania czujności w sytuacjach posługiwania się danymi osobowymi. Zachęcał także, by w przypadkach, kiedy mamy wątpliwości czy nie doszło do naruszenia naszych praw korzystać z pomocy wykwalifikowanych prawników, często bowiem pozwala to na szybkie rozwiązanie problemu.

Wykład stał się przyczynkiem do ciekawej debaty, w której udział wzięli: przedstawicielki Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji INNWARMIA, Uniwersytetu Nowoczesnego Obywateli oraz Szkoły Policealnej COSINUS. Debata zakończyła się szeregiem pytań ze strony słuchaczy oraz wymianą doświadczeń.

Zespół Fundacji

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Togatus Pro Bono w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl