Uprawnienia konsumenta przy sprzedaży przez Internet

W dobie pandemii Covid-19, jak również w czasach dynamicznego rozwoju technologii, coraz częściej robimy zakupy przez Internet. W momencie takiego zakupu zawierana jest umowa na odległość. Jest to o tyle istotne, że w tego rodzaju sytuacji przewidziano dla konsumenta dodatkowe uprawnienia.

Prawa konsumenta przy zakupach online obejmują:

Prawo do informacji

Konsument ma przede wszystkim prawo do informacji związanych z towarem, jak również z osobą sprzedawcy. Zazwyczaj obowiązek ten jest dopełniany poprzez umieszczenie na stronie odpowiednich regulaminów i polityki prywatności. W trakcie zakupów internetowych kupujący powinien mieć możliwość uzyskania informacji dotyczących przedmiotu umowy, cech i właściwości towaru. Ponadto sprzedawca powinien poinformować konsumenta o cenie towaru, możliwości rozłożenia jej na ewentualne raty, jak również o sposobie realizacji i czasie dostawy. Kupujący powinien mieć również możliwość wyboru sposobu zapłaty za zakupiony towar. Konsument powinien w ogłoszeniu znaleźć także informację o sposobie odstąpienia od umowy i reklamacji.

Prawo do zwrotu towaru

Prawo do zwrotu towaru jest tak naprawdę ściśle związane z prawem do odstąpienia od umowy. Odstąpienie to polega na wzajemnym zwrocie świadczeń przez obie strony. W przypadku kupującego będzie to więc zwrot towaru, a w przypadku sprzedawcy – otrzymanych pieniędzy.

Konsument ma prawo zwrócić sprzedawcy towar bez podawania przyczyny. Zazwyczaj jest wskazywany termin dokonania takiego uprawnienia, tj. 14 dni. Sprzedawca nie może konsumentowi tego prawa ograniczyć chociażby poprzez skrócenie okresu dokonania zwrotu. Jest możliwe natomiast wprowadzenie wydłużenie terminu do dokonania zwrotu rzeczy do 30 dni.

Konsument nie ma obowiązku zwrócenia towaru w oryginalnym opakowaniu, jak również sprzedawca nie może uzależnić uznania dopuszczalności zwrotu towaru od przesłania towaru w oryginalnym opakowaniu. Ponadto dopuszczalny jest zwrot towaru rozpakowanego. Istotnym jest, aby był on odpowiednio zabezpieczony podczas wysyłki. Konsumentowi w takiej sytuacji przysługuje również zwrot kosztu wysyłki.

Wyłączeniu prawa do zwrotu zakupionego towaru podlegają:

  • rzeczy wyprodukowane na indywidualne zamówienie konsumenta,
  • usługi, gdy usługa ta została wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu,
  • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • umowy, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do reklamacji towaru

Konsument w trakcie zakupów przez Internet ma możliwość złożenia reklamacji. Istnieje możliwość skorzystania wtedy z dwóch rozwiązań. Pierwszym jest rękojmia przy sprzedaży, na którą można się powołać gdy towar ma wadę fizyczną (np. uszkodzenie towaru) lub wadę prawną (np. rzecz nie jest własnością sprzedawcy, rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej).

Drugim rozwiązaniem jest gwarancja. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest jej udzielenie przez sprzedawcę. Prawo do skorzystania z gwarancji wygasa po upływie 2 lat od momentu wydania towaru, chyba, że dokument gwarancji przewiduje inny termin.

Podsumowując, dokonując zakupów przez Internet, warto wiedzieć jakie przysługują nam uprawnienia. Pomimo braku bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, konsument nie pozostaje bez pomocy w razie niewłaściwego wykonania umowy przez sprzedawcę. Dzięki temu konsument ma możliwość rozwiązania sporu bez strat w swoim majątku.


Autor: Joanna Garbulińska

Do pobrania: WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWYA- A A+
A A A