Objaśnienie wniosku o ubezwłasnowolnienie

Osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, … Czytaj dalej Objaśnienie wniosku o ubezwłasnowolnienie