Miasto SiedlceFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Miastem Siedlce realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Miasto Siedlce i przy wsparciu organizacyjnym Miasta Siedlce.


Lokalizacja punktu:

Urząd Miasta Siedlce
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce

woj. mazowieckie

Dni i godziny pracy punktu:

PUNKT NR 1:
Poniedziałek – Piątek: godz. 8:00 – 16:00.
Telefon Kontaktowy: 25 7943780


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Zofia Gałązka
Radca Prawny Justyna Wasiak

A- A A+
A A A