POWIAT ŚWIDWIŃSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatu Świdwińskiego realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. 2019 póz.294). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Starostwo Powiatu Świdwińskiego.


Harmonogram

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 94 36 50 303

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:


Dzień Godzina Lokalizacja
Poniedziałek 13:00 – 17:00 lokalizacja Sławoborze (UG ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze)
Wtorek 14:00-18:00 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8A, 78-320 Połczyn – Zdrój
Środa 11:00 – 15:00 UG ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze
Czwartek 13:00 – 17:00 Rąbino 27, 78-331 Rąbino
Piątek 11:00 – 15:00 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8A, 78-320 Połczyn – Zdrój


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

radca prawny/doradca obywatelski Krzysztof Bednarz


A- A A+
A A A