POWIAT PŁOŃSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Płońskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Płoński i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Płońskiego.


Lokalizacja punktu:

Urząd Gminy 
Naruszewo 19a
09-152 Naruszewo

Urząd Gminy 
ul. Apteczna 8
09-120 Nowe Miasto

woj. mazowieckie

Dni i godziny pracy punktu:

NARUSZEWO:
Poniedziałek – Piątek: godz. 8:00 – 12:00

ZAPISY:
tel: 23 6631051

NOWE MIASTO:
Poniedziałek – Piątek: godz. 13:00 – 17:00 


ZAPISY:
tel: 23 6614920 wew. 1

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Justyna Matuszewska

A- A A+
A A A