POWIAT PŁOŃSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Płońskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2021, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Płoński.


Harmonogram

Numery telefonów, pod którymi można umówić termin wizyty prawnej:

w Nowym Mieście: 23 661 49 20 wew. 1

w Raciążu: 23 662 40 39

w Naruszewie: 23 663 10 51

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:


Nieodpłatny Punkt Porad Prawnych:


Dzień Godzina Adres
Poniedziałek 12:00-16:00 Urząd Miasta Raciąż, plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Wtorek 12:00-16:00 Urząd Miasta Raciąż, plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Środa 12:00-16:00 Urząd Miasta Raciąż, plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Czwartek 12:00-16:00 Urząd Gminy Naruszewo, 09-152 Naruszewo; 19a, 09-152
Piątek 12:00-16:00 Urząd Gminy Naruszewo, 09-152 Naruszewo; 19a, 09-152


Nieodpłatny Punkt Porad Obywatelskich w Urząd Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 01-120 Nowe Miasto.


Dzień Godzina
Poniedziałek 13:00-17:00
Wtorek 13:00-17:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 08:00-12:00
Piątek 13:00-17:00


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

A- A A+
A A A