POWIAT OSTROWSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z powiatem ostrowskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. 2019 póz.294). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez powiat ostrowski.


Harmonogram

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:


Dzień Godzina Adres
Poniedziałek 10:00-14:00 Małkinia Górna, ul. Nurska 150, Zespół Szkół im. St. Staszica
Wtorek 8:00-12:00 NUR (Urząd Gminy ), ul. Drohiczyński 2
Środa 10:00-14:00 Małkinia Górna, ul. Nurska 150, Zespół Szkół im. St. Staszica
Czwartek 10:00-14:00 Małkinia Górna, ul. Nurska 150, Zespół Szkół im. St. Staszica
Piątek 10:00-14:00 Małkinia Górna, ul. Nurska 150, Zespół Szkół im. St. Staszica


Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:


Dzień Godzina Adres
Poniedziałek 8:00-12:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Rubinkowskiego 15, Bursa Szkolna
Wtorek 8:00-12:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Rubinkowskiego 15, Bursa Szkolna
Środa 8:00-12:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Rubinkowskiego 15, Bursa Szkolna
Czwartek 8:00-12:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Rubinkowskiego 15, Bursa Szkolna
Piątek 8:00-12:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Rubinkowskiego 15, Bursa Szkolna


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

radca prawny, mediator, doradca obywatelski: Anna Nowowiejska

radca prawny: Michał Kulesza

radca prawny: Marta Rucińska-Ojdana

radca prawny , doradca obywatelski: Grzegorz Bork


A- A A+
A A A