POWIAT OSTROŁĘCKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Ostrołęckim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2021, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Ostrołęcki.  


Harmonogram

W celu skorzystania z porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy przesłać na adres: npp@powiatostrolecki.pl skan lub zdjęcie wniosku o poradę.

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek telefonicznie pod nr tel.: 731 407 207

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną porady prawne odbywają się w trybie zdalnym – do odwołania.


Nieodpłatny Punkt Porad Prawnych w Goworowie, ul. ks. Dulczewskiego 1A


Dzień Godzina
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00


Nieodpłatny Punkt Poradnictwa Obywatelskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 61


Dzień Godzina
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

A- A A+
A A A