POWIAT MAKOWSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Makowskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Makowski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Makowskiego.


Lokalizacja punktu:

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie

Dni i godziny pracy punktu:

Poniedziałek: godz. 11.30 – 15.30
Wtorek: godz. 7.30 – 11.30
Środa: godz. 11.30 – 15.30
Czwartek: godz. 7.30 – 11.30
Piątek: godz. 11.30 – 15.30

Telefon Kontaktowy:

666 646 591

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Adwokat Anna Damięcka

A- A A+
A A A