POWIAT KRAPKOWICKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Krapkowickim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Krapkowicki i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Krapkowickiego.


Lokalizacja punktu:

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

Sala Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Rynek 4
47-364 Strzeleczki

woj. opolskie

Dni i godziny pracy punktu:

Poniedziałek: godz. 08:00 – 12:00 – WALCE
Wtorek: godz. 7:30 – 11:30 – STRZELECZKI 
Środa: godz. 10:30 – 14:30 – STRZELECZKI 
Czwartek: godz. 7:30 – 11:30 – STRZELECZKI
Piątek: godz. 8:00 – 12:00 – WALCE


Telefon Kontaktowy:

77 4074371 – godz. 7:30 – 15:30


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Łukasz Pasieka
Radca Prawny Ewa Toszek
Adwokat Magdalena Wąchała

A- A A+
A A A