POWIAT GRAJEWSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Grajewskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Grajewski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Grajewskiego.


Lokalizacja punktu:

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
ul. Szczuki 1
19-230 Szczuczyn 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie 
ul. Szkolna 1 
19-200 Ruda

Urząd Miasta w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród 
woj. podlaskie

Dni i godziny pracy punktu:

Wtorek: godz. 08.00 – 12.00 – SZCZUCZYN
Środa: godz. 10.00 – 14.00 – RUDA
Czwartek: godz. 8.00 – 12.00 w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień


Telefon Kontaktowy:

86 273 84 60


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Adwokat Jacek Mrozek

A- A A+
A A A