POWIAT GŁUBCZYCKIFundacja TOGATUS PRO BONO, w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach, realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. 2019 póz. 294). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Starostwo Powiatu Głubczyckiego.


Harmonogram

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (77) 406 36 60

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w Urzędzie  Miejskim w Kietrzu, ul 3 Maja 1                                      


Poniedziałek 11.30 -15.30

Wtorek 11.30 -15.30

Środa (mediacje) 11.30 -15.30

Czwartek 11.30 -15.30

Piątek  7.30 -11.30


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

radca prawny/mediator Natalia Lewandowska-Fac

radca prawny Maciej Gładysz

apl. radcowski Zuzanna Lepiarczyk

mediator Jolanta Kochmaniewicz

doradca obywatelski Łukasz Pasieka


A- A A+
A A A