POWIAT GARWOLIŃSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z powiatem garwolińskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. 2019 póz.294). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez powiat garwoliński.


Harmonogram

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 25 684 25 47


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Ratusz w Żelechowie, ul. Rynek 1, tel. (25) 754 11 44


Dzień Godzina
Poniedziałek 8:00 – 12:00
Wtorek 14:00 – 18:00
Środa 8:00 – 12:00
Czwartek 14:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 12:00


Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32, tel. (25) 684 52 50 wew.14


Dzień Godzina
Poniedziałek 8:00 – 12.00
Wtorek 8:00 – 12.00
Środa 12:00 – 16.00
Czwartek 12:00 – 16.00
Piątek 12:00 – 16.00


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca prawny: Grzegorz Rosa

Prawnik, doradca obywatelski: Joanna Chojnacka


A- A A+
A A A