POWIAT GARWOLIŃSKIFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Garwolińskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Garwoliński i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Garwolińskiego.


Lokalizacja punktu:

Urząd Miasta w Żelechowie
ul. Rynek 1
08-430 Żelechów

woj. mazowieckie

Dni i godziny pracy punktu:

Poniedziałek, Środa, Piątek: godz. 8.00 – 12.00
Wtorek, Czwartek: godz. 14.00 – 18.00

ZAPISY:
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/132
tel: 884-938-188

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Adwokat Grzegorz Rosa
Adwokat Michał Niezgoda

A- A A+
A A A