MIASTO OLSZTYNFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Miastem Olsztyn realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Miasto Olsztyn i przy wsparciu organizacyjnym Miasta Olsztyn.


Lokalizacja punktu:

Urząd Miasta Olsztyna
ul. Wyzwolenia 30
10-900 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie

Dni i godziny pracy punktu:

Poniedziałek: godz. 8:00 – 12:00 oraz godz. 12:30 – 16:30
Wtorek: godz. 7:30 – 11:30 oraz godz. 12:00 – 16:00
Środa: godz. godz. 7:30 – 11:30 oraz godz. 12:00 – 16:00
Czwartek: godz. 7:30 – 11:30 oraz godz. 12:00 – 16:00
Piątek: godz. 7:30 – 11:30 oraz godz. 12:00 – 16:00


Telefon Kontaktowy:

ZAPISY – 507 410 198 w godz. 10.00 – 13.00


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Aleksandra Wymentowska
Radca Prawny Mirela Korsak – Koledzińska
Radca Prawny Cezary Romanowski
Radca Prawny Patryk Wisiński
Adwokat Grzegorz Lorens
Apl. radcowski Sylwia Matura
Apl. radcowski Patrycja Romasz

A- A A+
A A A